Гробља

Одлуком о уређивању, одржавању гробаља и сахрањивању на подручју Градске општине Чукарица (Сл. Лист града Београда бр.27/2017) Јавно предузеће “Пословни центар Чукарица” управља са 12 локалних гробаља на територији Градске општине Чукарица.

Укупна површина свих гробаља износи 18,91 хектара са фондом од око 26000 гробних места.

Гробље Управник Телефон
Сремчица Бојан Ружић 063 599 195
Умка – Петровац Раде Јовић 063 599 213
Умка – Морачко брдо Раде Јовић 063 599 213
Жарково Раде Јовић 063 599 213
Руцка Раде Јовић 063 599 213
Остружница Раде Јовић 063 599 213
Железник – Алуге Зоран Хаџић 063 599 105
Железник – Тараиш Зоран Хаџић 063 599 105
Велика Моштаница Зоран Хаџић 063 599 105
Пећани Зоран Хаџић 063 599 105
Рушањ – ново Зоран Хаџић 063 599 105
Рушањ – старо Зоран Хаџић 063 599 105

Водећи стручни сарадник за послове управљања гробљима :
Новак Максимовић
063 599 501, 011 3052 404