Groblja

Odlukom o uređivanju, održavanju grobalja i sahranjivanju na području Gradske opštine Čukarica (Sl. List grada Beograda br.27/2017) Javno preduzeće “Poslovni centar Čukarica” upravlja sa 12 lokalnih grobalja na teritoriji Gradske opštine Čukarica.

Ukupna površina svih grobalja iznosi 18,91 hektara sa fondom od oko 26000 grobnih mesta.

Groblje Upravnik Telefon
Sremčica Bojan Ružić 063 599 195
Umka – Petrovac Rade Jović 063 599 213
Umka – Moračko brdo Rade Jović 063 599 213
Žarkovo Rade Jović 063 599 213
Rucka Rade Jović 063 599 213
Ostružnica Rade Jović 063 599 213
Železnik – Aluge Zoran Hadžić 063 599 105
Železnik – Taraiš Zoran Hadžić 063 599 105
Velika Moštanica Zoran Hadžić 063 599 105
Pećani Zoran Hadžić 063 599 105
Rušanj – novo Zoran Hadžić 063 599 105
Rušanj – staro Zoran Hadžić 063 599 105

Vodeći stručni saradnik za poslove upravljanja grobljima :
Novak Maksimović
063 599 501, 011 3052 404