O nama

Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica" osnovano je 1990. godine odlukom Skupštine opštine Čukarica u cilju upravljanja poslovnim prostorom koji se nalazio u korisništvu Opštine Čukarica, objektima Mesnih zajednica i privremenim pijacama u naseljima Sremčica i Žarkovo.

Od 1994. godine Javnom preduzeću je na upravljanje i održavanje preneto 12 lokalnih grobalja koja su se prostirala na površini od 16,05 hektara. Preduzeće periodično pokreće inicijative za proširenje kapaciteta lokalnih grobalja kod nadležnih organa Gradske opštine Čukarica, kao osnivača Javnog preduzeća. Godine 1996, Javno preduzeće pristupa izgradnji savremene pijace "Gorica" u Sremčici, a 2001. godine preuzima upravljanje pijacom na Umci. Pored ove dve pijace, postavlja se niz malih prodajnih mesta na otvorenom ("mini pijace") koje omogućavaju stanovništvu opštine snabdevanje u svom neposrednom okruženju.

Znatna investiciona ulaganja u infrastrukturu poslovnih prostora (krovovi, fasade, instalacije), lokalnih grobalja (kapele, ograde, betonski platoi i staze) i pijaca (platoi, natkrivanja, instalacije), obeležavaju naredni period, sve do danas.

Sanacija kapela na grobljima (Sremčica, Rušanj, Taraiš i Velika Moštanica), izgradnja novih – Pećani (2001.), Petrovac i Ostružnica (2006.), Aluge, Rucka i Moračko brdo (2008.), kao i rekonstrukcije pijaca Umka (2013.godine), Žarkovo (2015. godine) i "Gorica" u Sremčici (2016. godine), značajno su doprineli unapređenju usluga na lokalnim grobljima i pijacama, ali i obavezu za dalju primenu savremenijih tehnoloških rešenja u cilju poboljšanja radnih uslova i usluga.

Odlukom o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća (Službeni list Grada Beograda br.110/16 od 28.11.2016.), poslovno ime se menja u Javno preduzeće za obavljanje komunalnih usluga "Poslovni centar Čukarica" (skraćeno poslovno ime, JP "Poslovni centar Čukarica") sa pretežnom delatnošću 96.03 – pogrebne i srodne delatnosti.

Trenutno je u ovom Javnom preduzeću zaposleno 15 lica.

 

Struktura zaposlenih i angažovanih lica

Stručna sprema

Broj sistematizovanih izvršilaca na svim radnim mestima

Broj zaposlenih na neodređeno vreme

Broj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika)

Broj lica angažovanih van radnog odnosa

Visoka

9

5

1

0

Viša

0

0

0

0

Srednja

11

7

0

0

Niža

0

0

0

1

Ukupno

20

12

1

1

 

Struktura odliva i priliva zaposlenih

Stručna sprema

Broj zaposlenih kojima je prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini

Broj novozaposlenih na neodređeno vreme i broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini

Visoka

0

1

Viša

0

0

Srednja

1

0

Niža

0

0

Ukupno

1

1