O nama

Javno preduzeće "Poslovni prostor opštine Čukarica" osnovano je 1990. godine odlukom Skupštine opštine Čukarica u cilju upravljanja poslovnim prostorom koji se nalazio u korisništvu Opštine Čukarica, objektima Mesnih zajednica i privremenim pijacama u naseljima Sremčica i Žarkovo.

Od 1994. godine Javnom preduzeću je na upravljanje i održavanje preneto 12 lokalnih grobalja koja su se prostirala na površini od 16,05 hektara. Preduzeće periodično pokreće inicijative za proširenje kapaciteta lokalnih grobalja kod nadležnih organa Gradske opštine Čukarica, kao osnivača Javnog preduzeća. Godine 1996, Javno preduzeće pristupa izgradnji savremene pijace "Gorica" u Sremčici, a 2001. godine preuzima upravljanje pijacom na Umci. Pored ove dve pijace, postavlja se niz malih prodajnih mesta na otvorenom ("mini pijace") koje omogućavaju stanovništvu opštine snabdevanje u svom neposrednom okruženju.

Znatna investiciona ulaganja u infrastrukturu poslovnih prostora (krovovi, fasade, instalacije), lokalnih grobalja (kapele, ograde, betonski platoi i staze) i pijaca (platoi, natkrivanja, instalacije), obeležavaju naredni period, sve do danas.

Sanacija kapela na grobljima (Sremčica, Rušanj, Taraiš i Velika Moštanica), izgradnja novih – Pećani (2001.), Petrovac i Ostružnica (2006.), Aluge, Rucka i Moračko brdo (2008.), kao i rekonstrukcije pijaca Umka (2013.godine), Žarkovo (2015. godine) i "Gorica" u Sremčici (2016. godine), značajno su doprineli unapređenju usluga na lokalnim grobljima i pijacama, ali i obavezu za dalju primenu savremenijih tehnoloških rešenja u cilju poboljšanja radnih uslova i usluga.

Odlukom o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća (Službeni list Grada Beograda br.110/16 od 28.11.2016.), poslovno ime se menja u Javno preduzeće za obavljanje komunalnih usluga "Poslovni centar Čukarica" (skraćeno poslovno ime, JP "Poslovni centar Čukarica") sa pretežnom delatnošću 96.03 – pogrebne i srodne delatnosti.

Trenutno je u ovom Javnom preduzeću zaposleno 15 lica.