Директор

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Драган Човић, дипломирани економиста
ДАТУМ РОЂЕЊА: 16.08.1957.
РАДНА БИОГРАФИЈА:

 • 1983 – 1988. Запослен у СОУР “Воћаркоп унион” Интерна банка Београд, где је радио на пословима од приправника до руководиоца одељења за краткорочне кредите.

 • 1988 – 1995. У РО “Југокоп”, Београд, радио на пословима директора Радне организације/Друштвеног трговинског предузећа.

 • 1996 – 1998. У ПП “Аргос”, Београд, радио на пословима финансијског директора.

 • 1998 – 2000. У ПП “ЦМД”, Београд, радио на пословима директора приватног предузећа.

 • 2000 – 2004. У ЈП “Пословни простор Вождовац” радио на пословима директора јавног предузећа.

 • 2004 – 2009. У Градској општини Вождовац радио на пословима заменика председника општине.

 • 2004 – 2007. Члан Управног одбора ЈП “Пошта Србије“.

 • 2010 – 2014. У Градској општини Вождовац радио на пословима заменика председника општине.

 • 2014 – 2015. У ЈКП “ГСП Београд” радио на пословима стручног сарадника за план и анализу.

 • 2015 – 2016. У Јавном предузећу “Пословни простор општине Чукарица” радио као вршилац дужности директора јавног предузећа.

 • 2016. У Јавном предузећу “Пословни простор општине Чукарица”, односно Јавном предузећу “Пословни центар Чукарица” именован на место директора.