Извештаји и акта

Извештаји

 1. 1
  Тромесечни извештај – II квартал 2021
 2. 2
  Тромесечни извештај – I квартал 2021
 3. 3
  Одлука НО о усв. 1 РЕБАЛАНС 2021
 4. 4
  Програм пословања 2021
 5. 5
  Годишњи финансијски извештај за 2020
 6. 6
  Извештај о раду зa 2020 и Одлука НО
 7. 7
  Извештај о финан. пословању за 2020 и одлука НО
 8. 8
  Тромесечни извештај – III квартал 2020
 9. 9
  Тромесечни извештај – II квартал 2020
 10. 10
  Тромесечни извештај – I квартал 2020
 11. 11
  Одлука НО о УСВ. 1. РЕБАЛАНСА 2020
 12. 12
  Програм пословања за 2020
 13. 13
  Извештај о финансијском пословању 2019
 14. 14
  Извештај о раду 2019
 15. 15
  Godišnji finansijski izveštaj za 2019
 16. 16
  Тромесечни извештај за III квартал 2019
 17. 17
  Tромесечни извештај – II квартал 2019
 18. 18
  Tромесечни извештај – I квартал 2019
 19. 19
  Посебан програм финансирања инвестиција за 2019 – измена
 20. 20
  Измена и допуна Програма пословања 2019 – I ребаланс
 21. 21
  Посебан програм финансирања инвестиција за 2019
 22. 22
  Програм пословања за 2019. са финансијским планом
 23. 23
  Скупш. сагласност на извештај о раду НО за 2018
 24. 24
  Извештај о раду 2018
 25. 25
  Извештај о финансијском пословању за 2018
 26. 26
  Годишњи финансијски извештај за 2018
 27. 27
  Одлука НО о усвајању 2. РЕБАЛАНСА 2018
 28. 28
  Тромесечни извештај – III квартал 2018.
 29. 29
  Тромесечни извештај – II квартал 2018.
 30. 30
  Тромесечни извештај – I квартал 2018.
 31. 31
  Измене и допуна Програма пословања 2018 – I ребаланс
 32. 32
  Програм пословања за 2018. са финансијским планом
 33. 33
  Извештај о раду НО 2017.
 34. 34
  Извештај о раду 2017.
 35. 35
  Извештај о финансијском пословању за 2017.
 36. 36
  Годишњи финансијски извештај за 2017.
 37. 37
  Тромесечни извештај – III квартал 2017.
 38. 38
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – III ребаланс
 39. 39
  Тромесечни извештај – II квартал 2017.
 40. 40
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – II ребаланс
 41. 41
  Тромесечни извештај – I квартал 2017.
 42. 42
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – I ребаланс
 43. 43
  Програм пословања за 2017. са финансијским планом
 44. 44
  Извештај о раду НО 2016. (14.07 – 31.12.)
 45. 45
  Извештај о раду 2016.
 46. 46
  Извештај о финансијском пословању за 2016.
 47. 47
  Финансијски извештај XII 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 48. 48
  Финансијски извештај X-XI 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 49. 49
  Тромесечни извештај – III квартал 2016.
 50. 50
  Одлука НО о изменама и допунама Програма пословања и ребалансу Финансијског плана за 2016. годину
 51. 51
  Тромесечни извештај – II квартал 2016.
 52. 52
  Тромесечни извештај – I квартал 2016.

Акта

 1. 1
  Оснивачки акт ЈП Пословни центар Чукарица (Одлука о промени оснивачког акта ЈП Пословни простор општине Чукарица)
 2. 2
  Статут ЈП Пословни центар Чукарица
 3. 3
  Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Чукарица
 4. 4
  Одлука о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем
 5. 5
  Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци