Извештаји и акта

Извештаји

 1. 1
  Тромесечни извештај – I квартал 2018.
 2. 2
  Измене и допуна Програма пословања 2018 – I ребаланс
 3. 3
  Програм пословања за 2018. са финансијским планом
 4. 4
  Извештај о раду НО 2017.
 5. 5
  Извештај о раду 2017.
 6. 6
  Извештај о финансијском пословању за 2017.
 7. 7
  Годишњи финансијски извештај за 2017.
 8. 8
  Тромесечни извештај – III квартал 2017.
 9. 9
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – III ребаланс
 10. 10
  Тромесечни извештај – II квартал 2017.
 11. 11
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – II ребаланс
 12. 12
  Тромесечни извештај – I квартал 2017.
 13. 13
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – I ребаланс
 14. 14
  Програм пословања за 2017. са финансијским планом
 15. 15
  Извештај о раду НО 2016. (14.07 – 31.12.)
 16. 16
  Извештај о раду 2016.
 17. 17
  Извештај о финансијском пословању за 2016.
 18. 18
  Финансијски извештај XII 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 19. 19
  Финансијски извештај X-XI 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 20. 20
  Тромесечни извештај – III квартал 2016.
 21. 21
  Одлука НО о изменама и допунама Програма пословања и ребалансу Финансијског плана за 2016. годину
 22. 22
  Тромесечни извештај – II квартал 2016.
 23. 23
  Тромесечни извештај – I квартал 2016.

Акта

 1. 1
  Оснивачки акт ЈП Пословни центар Чукарица (Одлука о промени оснивачког акта ЈП Пословни простор општине Чукарица)
 2. 2
  Статут ЈП Пословни центар Чукарица
 3. 3
  Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Чукарица
 4. 4
  Одлука о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем
 5. 5
  Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци