Izveštaji i akta

Izveštaji

 1. 1
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2018.
 2. 2
  Izmene i dopuna Programa poslovanja 2018 – I rebalans
 3. 3
  Program poslovanja za 2018. sa finansijskim planom
 4. 4
  Izveštaj o radu NO 2017.
 5. 5
  Izveštaj o radu 2017.
 6. 6
  Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2017.
 7. 7
  Godišnji finansijski izveštaj za 2017.
 8. 8
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2017.
 9. 9
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2017 – III rebalans
 10. 10
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2017.
 11. 11
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2017 – II rebalans
 12. 12
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2017.
 13. 13
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2017 – I rebalans
 14. 14
  Program poslovanja za 2017. sa finansijskim planom
 15. 15
  Izveštaj o radu NO 2016. (14.07 – 31.12.)
 16. 16
  Izveštaj o radu 2016.
 17. 17
  Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2016.
 18. 18
  Finansijski izveštaj XII 2016. sa izveštajem o izvršenoj reviziji
 19. 19
  Finansijski izveštaj X-XI 2016. sa izveštajem o izvršenoj reviziji
 20. 20
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2016.
 21. 21
  Odluka NO o izmenama i dopunama Programa poslovanja i rebalansu Finansijskog plana za 2016. godinu
 22. 22
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2016.
 23. 23
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2016.

Akta

 1. 1
  Osnivački akt JP Poslovni centar Čukarica (Odluka o promeni osnivačkog akta JP Poslovni prostor opštine Čukarica)
 2. 2
  Statut JP Poslovni centar Čukarica
 3. 3
  Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Čukarica
 4. 4
  Odluka o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem
 5. 5
  Pravilnik o bližem uređivanju planiranja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, sprovođenja postupka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci