Izveštaji i akta

Izveštaji

 1. 1
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2021
 2. 2
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2021
 3. 3
  Odluka NO o usv. 1 REBALANS 2021
 4. 4
  Program poslovanja 2021
 5. 5
  Godišnji finansijski izveštaj za 2020
 6. 6
  Izveštaj o radu za 2020 i Odluka NO
 7. 7
  Izveštaj o finan. poslovanju za 2020 i odluka NO
 8. 8
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2020
 9. 9
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2020
 10. 10
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2020
 11. 11
  Odluka NO o USV. 1. REBALANSA 2020
 12. 12
  Program poslovanja za 2020
 13. 13
  Izveštaj o finansijskom poslovanju 2019
 14. 14
  Izveštaj o radu 2019
 15. 15
  Godišnji finansijski izveštaj za 2019
 16. 16
  Tromesečni izveštaj za III kvartal 2019
 17. 17
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2019
 18. 18
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2019
 19. 19
  Poseban program finansiranja investicija za 2019 – izmena
 20. 20
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2019 – I rebalans
 21. 21
  Poseban program finansiranja investicija za 2019
 22. 22
  Program poslovanja za 2019. sa finansijskim planom
 23. 23
  Skupš. saglasnost na izveštaj o radu NO za 2018
 24. 24
  Izveštaj o radu 2018
 25. 25
  Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2018
 26. 26
  Godišnji finansijski izveštaj za 2018
 27. 27
  Odluka NO o usvajanju 2. REBALANSA 2018
 28. 28
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2018.
 29. 29
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2018.
 30. 30
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2018.
 31. 31
  Izmene i dopuna Programa poslovanja 2018 – I rebalans
 32. 32
  Program poslovanja za 2018. sa finansijskim planom
 33. 33
  Izveštaj o radu NO 2017.
 34. 34
  Izveštaj o radu 2017.
 35. 35
  Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2017.
 36. 36
  Godišnji finansijski izveštaj za 2017.
 37. 37
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2017.
 38. 38
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2017 – III rebalans
 39. 39
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2017.
 40. 40
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2017 – II rebalans
 41. 41
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2017.
 42. 42
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2017 – I rebalans
 43. 43
  Program poslovanja za 2017. sa finansijskim planom
 44. 44
  Izveštaj o radu NO 2016. (14.07 – 31.12.)
 45. 45
  Izveštaj o radu 2016.
 46. 46
  Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2016.
 47. 47
  Finansijski izveštaj XII 2016. sa izveštajem o izvršenoj reviziji
 48. 48
  Finansijski izveštaj X-XI 2016. sa izveštajem o izvršenoj reviziji
 49. 49
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2016.
 50. 50
  Odluka NO o izmenama i dopunama Programa poslovanja i rebalansu Finansijskog plana za 2016. godinu
 51. 51
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2016.
 52. 52
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2016.

Akta

 1. 1
  Osnivački akt JP Poslovni centar Čukarica (Odluka o promeni osnivačkog akta JP Poslovni prostor opštine Čukarica)
 2. 2
  Statut JP Poslovni centar Čukarica
 3. 3
  Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Čukarica
 4. 4
  Odluka o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem
 5. 5
  Pravilnik o bližem uređivanju planiranja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, sprovođenja postupka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci