Председник Надзорног одбора

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Радојка Јовановић, дипломирани правник
ДАТУМ РОЂЕЊА: 25.03.1960.
РАДНА БИОГРАФИЈА:

  • 1978 – 1980. Запослена у предузећу “Конфекција Колор“, Ариље, на административним пословима.

  • 1980 – 1987. Запослена у предузећу “Инекс -Укус“, Београд, на административним пословима.

  • 1987. Запослена у Јавном предузећу „Пошта Србије“ где је обављала послове из делатности предузећа на радним местима шалтерског службеника, благајника, контролора платног промета, управника, главног сарадника у Дирекцији за правне послове и на крају – ревизора.

  • 2014. Завршетак радног односа и одлазак у пензију

  • 2016. Председница Надзорног одбора Јавног предузећа “Пословни простор општине Чукарица“ , односно Јавног предузећа “Пословни центар Чукарица“.