Član Nadzornog odbora

IME I PREZIME: Novak Maksimović, diplomirani prostorni planer
DATUM ROĐENJA: 22.04.1968.
RADNA BIOGRAFIJA:

  • 1995. Primljen je kao pripravnik u Javno preduzeće „Poslovni prostor opštine Čukarica“ 15.09.1995. godine. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža položio je pripravnički ispit. Obavljao je poslove iz delatnosti preduzeća na radnim mestima referenta, saradnika ,kao i rukovodioca odseka na poslovima upravljanja.

  • 2004 – 2008. Član Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Poslovni prostor opštine Čukarica“ iz reda zaposlenih.

  • 2008 – 2012. Član Upravnog odbora Javnog preduzeća “Poslovni prostor opštine Čukarica“ iz reda zaposlenih.

  • 2009. Polaže stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

  • 2013 – 2016. Član Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Poslovni prostor opštine Čukarica“ iz reda zaposlenih.

  • 2016. Član Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Poslovni centar Čukarica“ iz reda zaposlenih.

  • 2016. U Javnom preduzeću “Poslovni centar Čukarica“ obavlja poslove vodećeg stručnog saradnika za poslove upravljanja grobljima i poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu.